Burchell Golden Oryx

The home of the Burchell Golden Oryx

News

Purchasing Agreement Update

Posted on November 11, 2010 at 12:41 AM

Hallo All, 


Ek gaan in Afrikaans en Engels skryf vir almal se voordeel.Soos baie van julle miskien weet het ons twee maal gevang in die jaar.Miskien te laat in die jaar want baie koeie was al ver dragtig of het klaar gekalf.


That is one of the reasons for this email.We are o`nly going to capture end March /beginning of April 2011.We have had beautiful early rains,calves are doing well.The herds have been doing very well.One can hardly tell that we have taken that amount of animals off allready.! 


Hoof rede vir vroeer vangs is omdat ons vir baie kopers nie volwasse koeie kon gee nie omdat hulle of te ver dragtig was of kalwers gehad het.So om regverdig teenoor almal te wees het ons besluit om die prys op R215 000 per dier (manlik en vroulik) te hou vir volgende jaar.Voorwaarde is egter dat n bindende koopkontrak nou gesluit word met n 20% deposito betaalbaar voor 10de Desember 2010. 


For those that prefer to wait until next year they are welcome and take their chances.The price will be R250 000 each minimum and I am not sure that there are going to be a sufficient number of animals for sale judging on sales allready made and deposits paid. 


Sien uit om spoedig van almal te hoor.Fotos en terugvoer sal ook baie welkom wees.Koopkontrak is aangeheg. 


Thanks for your business and interest up until now.We do appreciate that you share the passion that we do regarding this most beautiful antelope. 


Groetnis, Gert


Aangehegde Koopkontrak

Categories: None